• SERVEIS DE AGÈNCIA:

  VALOR AFEGIT A L'OFERTA:

  Definim millor el producte atenent que coneixem dia a dia les característiques de la demanda

  Definim millor el valor atenent a la nostra coneixement actualitzat dels preus..

  Som una font d'informació i contacte de demanda.

 • VALOR AFEGIT A LA DEMANDA:

  Suport en definició necessitats.

  Ámplia gamma de producte. Som una font d'informació i contacte amb oferta.

  Pròpia preselecció producte. No productes fraudulents.

  Possibilitat real de comparar productes-preus i conseqüentment seleccionar.

  Suport en selecció producte atenent necessitats. • SERVEI CONSULTORIA:

  Els nostres serveis permeten una visió detallada del seu projecte o inversió immobiliària, des de les següents perspectives: En primer lloc una anàlisi jurídic i urbanístic. En segon lloc i en funció d'un coneixement exhaustiu de la demanda vigent, definició de les millors característiques del projecte a fi d'obtenir el seu major viabilitat comercial i finalment, en tercer lloc, la valoració i adjudicació dels preus.

   

 • SERVEIS DE VALORACIONS:

  Els nostres serveis de valoració immobiliària permetran adoptar la millor decisió de venda o compra, així com l'actualització del valor dels seus actius a efectes mercantils, tenint en compte que la nostra valoració, partint del compliment de la normativa jurídica preceptiva, es fonamentarà en paràmetres reals de preus consensuats, descartant mostrejos de mercat basats en meres expectatives.